Seniordans på 

Forum Faaborg

torsdage kl. 15-17

skiftesko medbringes

seniordans, faaborg

Danseleder

Birgit Thomsen

tlf. 6261 1627