Seniordans på

Marstal skole
torsdage kl. 15-16.30

Danseleder

Gerda Rydahl
62 53 33 27